کارآیند چیست؟
استفاده از اتوماسیون های نرم افزاری برای مدیریت فرآیند های اداری و اجرایی رشد چشمگیری داشته است، به طوری که اکثر سازمان های بزرگ و متوسط برای تحلیل دقیق داده ها و گزارش گیری از روند پیشرفت فرآیندها به این اتوماسیون ها روی آورده و از آنها برای مدیریت اطلاعات خود استفاده می کنند. امروزه با توجه به شرایط فعلی کشور و موقعیت حساس و باارزش کارآفرینی و ایجاد شغل و همچنین لزوم برنامه ریزی صحیح برای این مسئله، وجود چنین بستری برای مدیریت یکپارچه فرآیندها و سامان دهی به اطلاعات پراکنده از اهمیت ویژه و فوق العاده ای برخوردار است. این پروژه با هدف مکانیزه کردن فرآیندها،‌ به صورت اختصاصی برای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحلیل شده است. گزارش گیری همه جانبه از کاریابی ها و فعالیت ایشان، سامان دهی به فرصت های شغلی،کارفرماها و کارجویان، آسان سازی فرآیند اخذ شغل برای کارجوها و ... از قابلیت هایی هستند که در خلال این پروژه به آنها پرداخته شده است. با توجه به اهمیت اطلاعات در عصر حاضر یکی از مهمترین نیازهای مدیران و برنامه ریزان این حوزه را میتوان گزارشات صحیح و آمار به روز دانست، بدون داشتن اطلاعات و آمار برنامه ریزی در ابعاد خرد و کلان امری بیهوده بوده و نتایج نامطلوبی را رقم خواهد زد. از ویژگی های بارز این پروژه می توان به سیستم گزارش دهی دقیق اشاره کرد، اطلاعات عمومی کارجوها، بررسی نیازهای بازار کار، بررسی تخصص های با شانس بیشتر استخدام و سایر گزارشاتی که مدیران این حوزه را در درک صحیح نیازها و برنامه ریزی اصولی کمک میکند در این پروژه در نظر گرفته شده است. معرفی فرصت های شغلی به کارجویان و بررسی آنها توسط خود کارجو احتمال استخدام وی را به شدت افزایش داده و به آنها جهت یافتن شغل مطلوب خود کمک به سزایی میکند، در این پروژه، این قابلیت افزوده شده تا کارجویان تمامی فرصت های شغلی را مشاهده و نسبت به شرایط خود جهت درخواست برای هر کدام اقدام نمایند،‌این امر سبب رقابت بین کاریابی ها شده و برآورد این فرآیند در نهایت به نفع اداره کار، کارجوها، کارفرماها و کاریابی ها خواهد شد.